1. Tekst

  2. Lêkolîn

  3. Amîda Kurd
  4. ÇAVKANÎYÊN RÛSAN DI DERBARÊ MEDAN DE
ÇAVKANÎYÊN RÛSAN DI DERBARÊ MEDAN DE,çavkanîyên,rûsan,di,derbarê,medan,de