1. Tekst

  2. Nirxandin

  3. Amîda Kurd
  4. NATO Û SWÊD Û PIR TIŞTÊN DIN
NATO Û SWÊD Û PIR TIŞTÊN DIN,nato,û,swêd,û,pir,tiştên,din