1. Tekst

  2. Lêkolîn

  3. Kafî Alavî
  4. SEWAD (MEWLANA EBDULLAH BIDLÎSÎ "REŞIK ") Û VERGÊRA ÇÊRISTA LELÎ Û MECNÛN