1. Tekst

  2. Nirxandin

  3. Azad Zal
  4. Jiyana xwe_ bi zimanê zikmakî saz dibe û dixemile
Jiyana xwe_ bi zimanê zikmakî saz dibe û dixemile,Jiyana,xwe_,bi,zimanê,zikmakî,saz,dibe,û,dixemile