1. Tekst

  2. Nirxandin

  3. Azad Zal
  4. Tu xwe ji xwe diafirînî ez jî xwe ji te
Tu xwe ji xwe diafirînî ez jî xwe ji te,Tu,xwe,ji,xwe,diafirînî,ez,jî,xwe,ji,te