1. Nivîskar

  2. Tengezar Marînî

Tengezar Marînî

Tengezar Marînî