Amîda Kurd xwe nû dike.
Ji kerema xwe re heta sibe li hêviya me bin.